NAPOVED DOGODKOV:

KARNI IN KRANJCI V TRSTU IN FURLANIJI

Krožek KRUT ter študijska krožka »Istrske teme« in »Beseda slov. Istre«

                                                                                     vabijo                                                                                             v  sklopu vseživljenjskega učenja na predavanje etnologinje

dr. Duše Krnel Umek

KARNI IN KRANJCI V TRSTU IN FURLANIJI 

Karnija je bila v starem veku dežela ob severnem Jadranu. Njen del je danes Furlanija, ki je ime dobila po vojaškem oporišču Julijev trg (Forum Julii ali Iulii, danes Čedad it. Cividale),  ko je ozemlje osvojil Julij Cezar. Del pod Karnijskimi Alpami je ohranil ime Karnija (it. Carnia) s središčem Tumeč (it. Tolmezzo).

 Trst (lat. Tergeste) je bilo karnijsko naselje in prehod za Kranjsko. Z upravnimi spremembami so ločili kranjsko ozemlje, ki so ga imenovali mala Karnija – Carniella in pozneje Carniolia. Karnij (lat. Carnium) je danes Kranj. Ime Kranjsko izvira iz Krájina, ki pomeni  domačo zemljo in Krajinec je domačin, domorodec. To je le nekaj razlag, ki so jih o deželi Karnov in Kranjcev zapustili pisci zgodovine.

v ponedeljek, 5. marca, ob 17. uri,  na društvenem sedežu

KRU.T ul. Cicerone 8, Trst

Tel. 040 360072,  e-mail: krut.ts@tiscali.it

Predavanje je povzetek strokovnega prispevka Karni in Kranjci, ki ga je avtorica objavila v zborniku Slovensko staroselstvo in Istri II., Koper 2017, in predstavlja uvod v skupno ekskurzijo  v Furlanijo.

 

DARILO rojaka Anthonyja Ambrozica za raziskovalce

Anthony Ambrozic, odvetnik v pokoju in šahist, je slovenski rojak iz Toronta. Je tudi raziskovalec starih napisov in slovenetskih sledi v Evropi in na Bližnjem vzhodu in avtor knjižnih del. Poleg  štirih spodnjih knjig, ki jih je pred kratkim daroval za naš dokumentarni kotiček in knjižnico, je izdal tudi literarni deli The shadow of the horsemen in Flood, shallow, my valley. Po Novem letu pa sta iz Kanade prispela še dva paketa knjig s spremnim sporočilom, da jih razdelimo po svoji presoji. Knjige so napisane v angleškem jeziku in zaradi tematike zahtevnejše, namenjene so raziskovalcem slovenskega staroselstva z znanjem angleškega jezika. Knjige:
The Templar‘s Curse, 2010, (o tolmačenju skrivnostnih napisov na Shugborough House Monument v Staffordshire v Angliji),
Gordian Knot Unbound, 2002, (prevod in slovensko tolmačenje ostankov starih frigijskih napisov iz Anatolije),
Journey back to the Garumna, 2000, (analiza slovenskih sledi v francoskih krajevnih imenih, imenih ljudstev in ostankov napisov iz stare Galije),
Adieu to Brittany, 1999, (prepis in prevod venetskih napisov in krajevnih imen).
Knjige so na voljo sodelavcem in raziskovalcem stare slovenske zgodovine.
Gospodu Anthonyju Ambrozicu se najlepše zahvaljujemo za podarjene knjige.
Če vas knjige zanimajo, se nam, prosim, oglasite preko naše elektronske pošte istrske.teme@gmail.com.

——————————————————————————