NAPOVED DOGODKOV:

Slovenci v Istri – Tone Mihec

V decembru smo pripravljali obisk kulturnega in prosvetnega društva Bazovica na Reki. V zadnjem hipu je nastopilo nekaj ovir in morali smo ga prestaviti na novo leto. Praznino zapolnjujemo s spisom Tanje Jakomin Kocjančič o rojaku Tonetu Mihcu iz Kubeda, ki je del svoje življenjske in delovne energije udejanjal na Reki. Prispevek je bil objavljen v knjigi Brazde s trmuna, 15 let, izbor, ki sta jo izdala KD Beseda slovenske Istre in Goriška Mohorjeva družba leta 2011. Na sliki učitelj Tone Mihec, fotografiran s šolarji kubejske šole v šolskem letu 1921/1922.

Tanja Jakomin Kocjančič

ANTON MIHEC – TONE (1899–1973)

          Med osebnosti, ki so s svojim delom veliko naredile za kulturno, prosvetno in politično rast Slovencev v Istri, zlasti v prvi polovici 20. stoletja, sodi tudi Anton Mihec – Tone[1] iz Kubeda, učitelj, narodni buditelj, kulturni delavec in publicist.

         Namen tega prispevka je obuditi spomin na tega pomembnega, a žal pozabljenega, Istrana, cenjenega po sposobnostih in dejanjih, ter opozoriti na njegovo publicistično zapuščino.    Preberite več

 

 

OBISK SLOVENSKIH DRUŠTEV V ISTRI

V decembru bomo obiskali nekaj slovenskih društev v Istri. Stiki in sodelovanje z osrednjo Istro so se začeli že v začetku 90. let, ko smo začeli obujati istrsko podeželje. Predvsem smo sodelovali z ustvarjalcema iz Buzeta, več izmenjav je bilo tudi z Etnografskim muzejem iz Pazina. Ko smo sledili delovanju naših rojakov, smo po stopinjah narodnjaka Toneta Mihca iz Kubeda prišli do kulturno prosvetnega društva Bazovica na Reki. Vzpostavili smo stike in druga mentorica študijskega krožka Beseda slovenske Istre, Nadja Rojac, je po l. 2000 društvo tudi obiskala. Stik z društvom Bazovica bi radi obnovili, prav tako pa tudi vzpostavili stik z novoustanovljenimi slovenskimi društvi v Istri. Zato bomo v decembru organizirali obisk teh društev. Sodelovanje z zamejskimi Slovenci zavoda Vita podpira Urad RS za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Zainteresirane sodelavce vabimo, da se nam pridružijo. Z nami lahko stopijo v stik preko elektronske pošte istrske.teme@gmail.com ali telefona 051 646 100.

List Istrske teme v številki 11/12, leto 2000, objavil nekaj gradiva,  ki ga je prosvetnega društva Bazovica poslalo uredništvu domoznanske revije Brazde s trmuna.

 

——————————————————————————