Obnova kulturne krajine

Prvo vprašanje pri obnavljanju in vzdrževanju kulturne krajine je, kako združiti njene značilnosti s smotrno rabo, viri, ki jih imamo na voljo – tako tehničnimi...

ŠTUDIJSKI KROŽKI

Osnovni namen parka je posredovanje znanja. Od leta 2007 je tesno povezan z delovanjem študijskega krožka Ljudsko znanje o rastlinah ali Etnobotanika, ki deluje v okrilju Andragoškega centra...

DELAVNICE IN OBISKI

Park je živo bitje in ga je potrebno vedno znova ohranjati in postavljati v bivanje. Namenjen je posameznikom in skupinam, ki se želijo srečati s...

KRAJINSKO USTVARJANJE

Rdeča nit vsakega dela je ustvarjanje. Sestavni del vsakega parka je negovanje, element skladnosti in lepote. Pomembna prvina parka je kulturna krajina, vidik krajine, ki...