Obnova kulturne krajine

Prvo vprašanje pri obnavljanju in vzdrževanju kulturne krajine je, kako združiti njene značilnosti s smotrno rabo, viri, ki jih imamo na voljo – tako tehničnimi...

ŠTUDIJSKI KROŽKI

Osnovni namen parka je posredovanje znanja. Od leta 2007 je tesno povezan z delovanjem študijskega krožka Ljudsko znanje o rastlinah ali Etnobotanika, ki deluje v okrilju Andragoškega centra...

DELAVNICE IN OBISKI

Park je živo bitje in ga je potrebno vedno znova ohranjati in postavljati v bivanje. Namenjen je posameznikom in skupinam, ki se želijo srečati s...