Anthony Ambrozic

Anthony Ambrozic Slovenski rojak Anthony Ambrozic iz Toronta, raziskovalec starih napisov in slovenetskih sledi v Evropi in na Bližnjem vzhodu, je za naš dokumentarni kotiček...

Besede dr. Antona Mavretiča

Sledovi starejšega slovenskega življa v Istri V drugem zborniku o slovenskem staroselstvu v Istri je zbrano veliko podatkov iz arheološkega, zgodovinskega, etnološkega, kulturološkega in jezikoslovnega...